ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τα δάπεδα σήμερα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στους επαγγελματικούς χώρους όσο και στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης.
Αυτό προυποθέτει ηχομόνωση και πυροπροστασία σε συνδυασμό και ταυτόχρονα δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρονικών καλωδιώσεων και εγκαταστάσεων κλιματισμού για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό.

ΓΚΑΛΕΡΙ

Όλες οι παρακάτω φωτογραφίες αντιπροσωπεύουν έργα της εταιρείας μας.